Dreigt één van uw medewerkers uit te vallen of is dat al gebeurd?

U herkent het misschien: uw werknemer zit ziek thuis of staat op het punt om uit te vallen als gevolg van stress of een burn-out. Vervanging regelen kost geld en is ook niet altijd even makkelijk. U heeft er dus baat bij dat uw medewerker weer snel inzetbaar is en bij terugkomst ook weerbaar en vitaal. U moet de zaak natuurlijk draaiende houden.

Een medewerker krijgt tijdens het traject onder andere tools aangereikt om op de werkvloer toe te passen, zodat herhaling van klachten in de toekomst wordt voorkomen. Na afloop houdt de coach ook enige tijd vinger aan de pols om uw werknemer te monitoren. In een startgesprek met de coach kunt u uw zorgen en aandachtspunten meegeven vóór de start van het traject. Maatwerk is altijd mogelijk.

Ervaring leert dat uitgevallen werknemers al gedurende het traject kunnen starten met re-integreren.

Ik zet professionele hulp in

‘Van buitenaf inzichten blootleggen en juiste tools aandragen helpen om weer te kunnen functioneren.’